Településképi Arculati Kézikönyv

Településképi Arculati Kézikönyv

FELHÍVÁS

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Eljr.) szerint a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet jóváhagyása előtt egyeztetési eljárást kell lefolytatni.

Rém településképi arculati kézikönyvének a településképi rendeletének munkaközi példányát

az Eljr. rendelkezései és Rém Községi Önkormányzat Képviselő-testületének partnerségre vonatkozó 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete alapján véleményezésre bocsátom és 2017. december 14-én 15 órakor a Községházán tartandó lakossági fórumon ismertetem.

A 7/2017. (V.30.) számú  önkormányzati rendelet alapján partner Rém település közigazgatási területén:

  1. a) ingatlannal rendelkező személy
  2. b) valamennyi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet
  3. c) bejegyzett egyház és civil szervezet.

A fórumon ismertetésre kerülő partneri egyeztetés tájékoztatási szakaszának papíralapú munkarésze megtekinthető és javaslatok, vélemények tehetők az Önkormányzati Hivatal Rém Május 1. u. 17. szám alatti hivatali helyiségében ügyfélfogadási időben 2017. december 22-ig.

Elektronikusan elérhető: www.rem.hu web helyről.

Vélemények, javaslatok elektronikusan a polghivrem@nidocom.hu címre küldhetők 2017. december 22-ig.

                                  Papp Imréné polgármester

TAK-RÉM-5

TAK-RÉM-4

TAK-RÉM-3

TAK-RÉM-2

TAK-RÉM-1