Ravatalozó felújítása

Ravatalozó felújítása Rém községben

Projekt rövid összefoglalója: A tervezett felújítási munkák a 6446 Rém,Május 1 u. hrsz.: 86. hrsz. alatti ravatalozó épületen került megvalósításra. A felújítás folyamán az épület külső málladozó vakolatát teljes egészében leverték és újravakolták, hálózták és nemes vakolatot készítettek. Felújítottuk a nyitott váró padlóburkolatát. Végezetül a Bajai utca felőli bejárathoz készítettek egy új térkövezett járdát.

A fejlesztés részletes szakmai tartalmának bemutatása:
A ravatalozó épület felújítása: BURKOLATOK, PADLÓBURKOLATOK: – mázas kerámia

FALBURKOLATOK: – LB Knauf nemesvakolat -LB Knauf lábazati nemesvakolat

PARKOLÁS: Az épülethez szükséges parkolóhelyek kialakítását az ingatlanon belül oldottuk meg. A felújítási munkák további parkolók megépítését nem teszi szükségessé.

JÁRDA: A térkövezett két oldali járda szegélyét C16 minőségű megtámasztó betonba kellett elhelyezni. A szegélyek közé 15 cm-es vastagságú tömörített zúzott kő ágyazatot kellett készíteni. A zúzott kő ágyazatra 2-3 cm vastagságban aprókavicsos ágyazattal került az 5 cm-es térkő burkolat. A járda útcsatlakozáshoz eső részén az aljzatot C16-os minőségű betonnal oldottuk meg.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:
Projekt eredménye és hatásai:
A fejlesztés esztétikailag is javítja a település képének arculatát, ezen projekttel a temetőbe látogatók és az elhunytak hozzátartozói egy humánusabb szemléletű temetőbe tudnak ellátogatni. A köztemető szakrális és társadalmi szempontból is fontos helyszín, hiszen a helyi lakosságon kívül az elszármazottak és a helyi lakosok ismerősei, rokonai is alkalomszerűen látogatják azt temetési szertartások és kegyeleti ünnepek alkalmával.
A településképről alkotott benyomás és vélemény szempontjából ezért meghatározó jelentőségű épületnek minősül.