Önkormányzati hírek

EBOLTÁS!

Kedves Rémiek!

Dr. Joó Lajos állatorvos tájékoztatja a Lakosságot, hogy 2021. július 9-én (péntek) 16 órától 19 óráig és 2021. július 10. (szombat) 8 órától 9 óráig eboltás lesz a Piactéren.

Az oltás 4.000 Ft/eb.

 

Hőségriadó!!!

Mindenki vigyázzon magára!

  

Hőségriadó!

Háziállatainkról sem feledkezzünk meg!

TÁJÉKOZTATÓ

Borota – Csávoly közötti 5412.sz út 1700 m hosszú szakaszán a Magyar Közút Nonprofit Zrt. befejezte az aszfaltozási munkát.
A felújítás Magyar Falu Program támogatásával valósult meg!

 

RÉM 2021. évi zöld hulladékgyűjtés rendje:

Zöldjárat naptár
2021. év:
május 31.
június: 28.
július: 26.
augusztus: 23.
szeptember: 20.
október: 18.
november: 15.
december: 13.
FBH-NP Nonprofit KFT tájékoztatója:
A biológiailag lebomló hulladékgyűjtés során az ingatlanoknál kertekben, udvarokban, konyhában keletkező minden szerves anyagtartalmú hulladék elszállítása történik az FBH-NP Nonprofit Kft. által díjmentesen biztosított biológiailag lebomló zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú 50 cm átmérőjű kötegekben összekötve a zsák mellé helyezze ki oly módon, hogy a közterületen a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen. Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékot nem ilyen formában helyezik ki, vagy ha a kommunális hulladékkal keveredik, akkor a gyűjtőjárattal nem áll módunkban elszállítani.
2021. 06.30-ig a zöldhulladék gyűjtési gyakorlat a korábban megszokottak szerint történik.
2021.07.01. napjától a begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink maximum 2 db (átlátszó, zöld színű emblémás) cserezsákot biztosítanak.
Szükség esetén további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális többlethulladékos zsák árával megegyező: 289 Ft +ÁFA/db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.
Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű kék színű megvásárolt FBH-NP Nonprofit Kft. felirattal ellátott lebomló zsák helyezhető ki.
A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és komposztálás után hasznosításra kerülnek. Az elkészült komposztot a Tisztelt Érdeklődők a Regionális Hulladéklerakókban (Vaskút, Kiskunhalas, Felgyő) beszerezhetik.
Lehet, hogy egy kép erről: fű

MOBIL KORMÁNYABLAK  a jánoshalmi járás településein

 

Település Ügyfélfogadási idő Ügyfélfogadás helyszíne 
Kéleshalom 2021.06.14.  13.00-15.00 Művelődési Ház előtti parkoló
Borota 2021.06.15.  13.00-15.00 Művelődési Ház előtti parkoló
Rém 2021.06.16.     9.00-13.00 Közösségi ház előtti parkoló
Mélykút 2021.06.17.  10.00-15.00 Művelődési Ház előtti parkoló

 

A Mobil Kormányablakban helyben intézhető ügyek:

 • személyi igazolvány, lakcímkártya ügyintézés
 • útlevél ügyintézés
 • diákigazolvány, ügyfélkapu regisztráció
 • parkolási igazolvány ügyintézés
 • vezetői engedély ügyintézés
 • szociális, egészségbiztosítási, nyugdíj, családtámogatási kérelmek

 

 

Földhivatali tájékoztató

Járványügyi-helyzet-meghosszabbítása-Magyar-Közlöny

Rém bekötő út tájékoztató

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy folytatódnak a bekötő út felújítási munkálatai.

A bekötőút részleges lezárások és forgalom irányítás alatt áll.
Az esetleges kellemetlenségekért, várakozásért elnézésüket kérjük!

 

 

FELHÍVÁS A TŰZESETI HALÁLOZÁSOK MEGELŐZÉSÉRE

A lakóingatlanokban keletkezett tűzesetek során 2011 óta évente átlagosan 7 személy hunyt el Bács-Kiskun megyében. Az elhunytak hátterét vizsgálva elmondható, hogy a legnagyobb veszélynek a szociálisan hátrányos helyzetű középkorú illetve idősebb személyek vannak kitéve.

Az időbeli eloszlást vizsgálva az esetek nagyobb része a fűtési szezon hónapjaihoz köthető.

A megállapított tűzkeletkezési okok több mint 2/3-ánál a gyújtóforrás dohányzás, illetve nyílt láng volt.

 A tűzeseti halálozások számának csökkentése érdekében az alábbi alapvető tűzvédelmi előírások betartására szükséges felhívni az érintettek figyelmét:

–          Ágyban dohányozni fokozottan tűzveszélyes!

–          Tüzelő- és fűtő berendezésből (kályha, kandalló, tűzhely) a kipattanó szikra ellen védelmet kell biztosítani megfelelő méretű, nem éghető anyagú tálca alkalmazásával!

–          Tüzelő- és fűtő berendezés valamint annak kéménye közelében – minimum 1 méteres környezetében – éghető anyagot ne tároljunk!

–          Tüzelő- és fűtő berendezésben szemét, ruhanemű és egyéb hulladék égetése a kémény károsodását, későbbi tűz keletkezését okozhatja!

–          Csak megfelelő műszaki állapotban lévő Tüzelő- és fűtő berendezést használjunk, a tüzelő- és fűtő berendezés hiányos műszaki állapota tűz keletkezését okozhatja!

–          Tüzelő- és fűtő berendezésünket rendszeresen ellenőriztessük szakemberrel.

–          Az égéstermékelvezetőket rendszeresen ellenőriztessük, szükség esetén tisztíttassuk kéményseprővel.

–          Égésterméket (hamu, parázs, korom) műanyag kukában, zsákban tárolni tűzveszélyes, azokat kizárólag nem éghető edényzetbe öntsük!

–          Nyílt lángot őrizetlenül hagyni tilos és tűzveszélyes! (adventi koszorú, mécses, stb)

–          Soha ne hagyjunk őrizetlenül ételt az üzemelő tűzhelyen!

           TEGYÜNK   A   TŰZESETI   HALÁLESETEK   CSÖKKENTÉSE   ÉRDEKÉBEN!

 

Tájékoztatás

 

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy maszkok a Könyvtárban ingyenesen kérhetők!

Tisztelt Rémiek!

Tájékoztatom a Lakosságot, hogy a Községházán továbbra is VAN ügyfélfogadás, de a maszk és a kézfertőtlenítő használata kötelező.
Papp Imréné polgármester

Tisztelt Rémiek!

Településünkön nem kerültek egyéb szigorítások bevezetésre, így közterületen NEM kötelező a maszk használata.

Kérem, azonban az általános szigorítások és rendelkezések betartását.

Mindenkinek jó egészséget kívánok!

Papp Imréné polgármester

 

Felhívás!

Tisztelt Rémi Lakosok!
Önkormányzatunk ismét rendelkezésére áll mindazoknak, akik kérik, hogy részükre bevásároljunk, gyógyszert kiváltsunk.
Ezt kérem, jelezzék a 79/352-544 -es telefonszámon!
Fokozottan óvjuk idős, beteg hozzátartozóinkat!
Ismét ingyenesen fogunk a lakosság részére maszkokat biztosítani, készítésük folyamatban van.
Tisztelt Lakosok!
Megjelent a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet!
A rendeletre hivatkozva kérem a T. Lakosságot, hogy a Községházán a védőmaszkot és a kézfertőtlenítő használni szíveskedjenek!
Köszönettel: Papp Imréné polgármester

LOMTALANÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Tűzgyújtási tilalom

Április 1. napjától

Tisztelt Rémiek!

Korlátozás van az élelmiszer boltokra vonatkozóan.
Kérem, ne hozzuk az ott dolgozókat kellemetlen helyzetbe, tartsuk be a szabályokat!

A boltokban kötelező a maszk használata a vásárlók számára is!

 Önkormányzati hivatal tájékoztatója

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Községházán személyes ügyfélfogadás ismét van, lehetőség szerint kérjük a maszk használatát!
Telefonon és e-mail-on is keressenek bennünket.
Elérhetőségeink: 06-79/352-544
onkormanyzat.rem@gmail.com

Takarékbank tájékoztatója!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy rémi kirendeltségünk ajánlja, hogy a 65 év feletti ügyfelek 1/2 8-10 óráig , nyitvatartási idő többi részében pedig a 65 év alatti személyek keressék fel a kirendeltséget .

FELHÍVÁS

Tisztelt Eb tartó!

Az utóbbi időben elszaporodott az utcán kóborló ebek száma, amelyek riadalmat keltenek a járókelők, de főleg a gyermekek körében.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény hatálya kiterjed a kedvtelésből tartott állatokra is. Az állattartó köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.
Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat előírásait megsérti vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni.
Kérem, a Lakosságot, hogy az állattartás szabályait maradéktalanul megtartani szíveskedjenek!

Papp Imréné
polgármester

TÁJÉKOZTATÁS

az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről

Az Országgyűlés 2017. évben is módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt (a továbbiakban: Vgtv.), amely 2018. január 1. lépett hatályba. A módosítás értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

Határidő meghosszabbítva 2020. december 31-ig!

Milyen engedélyt ad ki a jegyző?

A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül került megépítésre, vagy attól eltérően került megvalósításra, fennmaradási engedélyt kell kérni. Tekintettel arra, hogy a Vgtv. nem tesz különbséget a vízkivételt biztosító kutak között, így ezek utólagos engedélyezésének hatásköre megoszlik a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező jegyző, illetve a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező fővárosi, és a kijelölt megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok (a továbbiakban: katasztrófavédelmi igazgatóság) között. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a jegyző engedélye szükséges

a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

ac) nem gazdasági célú vízigény;

b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

Röviden összefoglalva a fenti feltételeke: a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet, 500 m3/év vízigénybevétel alatti, a kút épülettel rendelkező ingatlanon van, magánszemély a kérelmező, a kút házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja; a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál, akkor a fennmaradási engedélyezés a jegyző hatáskörébe tartozik.

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem a katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása!

A jogszabály meghatározza-e a gazdasági célú vízigény fogalmát?

Gazdasági célú vízigénynek minősül minden, a háztartási igénytől eltérő, azt meghaladó vízigény. A gazdasági célú vízigénybe beletartozhat a locsolás, vagy az állatitatás is, amennyiben ezzel az engedélyes nem a saját háztartási igényeit elégíti ki, azaz a víz használatával gazdasági haszonnal járó tevékenységet végez.

Vízjogi fennmaradási engedélyezés menete:

A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem benyújtása előtt tervdokumentációt kell készíttetni a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) szerint. Fontos, hogy a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) szerint tervdokumentációt csak olyan tervező készítheti, aki a Magyar Mérnöki Kamara erre följogosító szakterületi tervezői jogosultságával rendelkezik. A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelemnek tartalmazni kell a BM rendelet által előírt adatokat.

Az eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól:

a vízkivételt biztosító vízilétesítmények engedélyezési eljárása 2018. december 31-ig.

A kérelemhez csatolni kell a tervdokumentációt és a tervező mérnöki jogosultságát igazoló igazolásokat a BM rendelet szerint.

A fennmaradási engedélyezési eljárás során szakértőként be kell vonni az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságot annak megállapítására, hogy a kút nem veszélyeztet karszt- vagy rétegvíz készletet.

Csak a szakhatósági hozzájárulás, valamint a szakértői vélemény esetén adhat ki a jegyző fennmaradási engedélyt!

Milyen kútra kell fennmaradási engedélyt kérni?

Fontos, hogy a fennmaradási engedélyezési eljárást a jogalkotó kiterjeszti mind az ásott, mind a fúrt kutakra. Vagyis minden olyan kútra vonatkozóan fennmaradási engedélyt kell kérni, amelyet engedély nélkül létesítettek.

A locsolási céllal létesült kutak fennmaradási engedélyeztetése esetében is szükséges-e a szakhatóság bevonása?

Csak akkor kell a szakhatóságot bevonni, ha a kút ivóvíz igény kielégítésére szolgál. Vagyis amennyiben van vezetékes ivóvíz az ingatlanon és a kút pl.: csak locsolásra, vagy állatitatásra szolgál és ez nem gazdasági célból használják, akkor nem kell a Népegészségügyi Főosztályt szakhatóságként bevonni. A szakhatóság az eljárása során a kérelmezőt akkreditált laboratórium vízmintavételre kötelezi és megfelelő vízminőség esetén adja meg a szakhatósági hozzájárulását.

A vízgazdálkodási bírság

A Vgtv. 2018. december 31-ig mentesíti a vízgazdálkodási bírság kiszabása alól azokat a létesítőket, akik a Vgtv. módosítása előtt létesítettek kutat. Azonban aki 2018. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül fúrt kútra, annak 2019. január 1-től vízgazdálkodási bírságot kell fizetni. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1 000 000 forintig terjedhet. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot. A fentiekből is látható, hogy a jogalkotó a kutak engedélyeztetési eljárását tette díjmentessé.

Kérelem nyomtatvány a Községházán!

TÁJÉKOZTATÓ

Az FBH-NP Nonprofit KFT a korábban megszokott előre ütemezett, település egész területére vonatkozó egy meghatározott napon történő lomtalanítás helyett évente 2 alkalommal – azonban az ingatlantulajdonossal egyedileg előre egyeztetett időpontban, annak megrendelését követően – a háztartásban keletkezett lom (feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat) háztól történő elszállítását kívánja biztosítani. Ezáltal megtörténik a szolgáltatás színvonalának magasabb szintre emelése, hiszen minden településen élő lakos maga választhatja meg a számára legmegfelelőbb időpontot.

Az ügyfél lomtalanítási igényét a +36-20/401-4304 tudja jelezni az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. munkatársa felé. Az egyeztetés folyamán szükség lesz az ügyfél partnerazonosító számára, mely a számlán megtalálható. A lom elszállításának feltétele, hogy az ügyfélnek díjhátraléka ne legyen!

A lomtalanítás folyamata:

 1. az ügyfél a megadott telefonszámon egyezteti adatait, és a kért elszállítási időpontot az FBH-NP Kft. munkatársával.
 2. az előre egyeztetett időpontban az ügyfél kihelyezi az ingatlan elé a lomhulladékot.
 3. az FBH-NP Kft. szállító járműve az egyeztetett napon elszállítja azt.

 

Lomtalanítás keretében elszállítható hulladékok a korábban megszokottak szerint Pl. feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:

 • gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék,  egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;
 • elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);
 • veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
 • heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.

Az előre egyedileg egyeztetett időpontban történő lomtalanítás előnye, hogy:

 • a településen egy időpontban nagyobb területen nem kerül hulladék kihelyezésre, ez nem rontja a település látképét,
 • elkerülhetőek a hulladék szétszóródásával járó kellemetlenségek,
 • nincs „lomozás” a lomtalanításon belül,
 • kényelmesebb az ügyfeleknek, hiszen jobban igazodik egyedi igényeikhez.

Tájékoztató biológiailag lebomló hulladékgyűjtés rendjéről

Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy megkezdi a biológiailag lebomló hulladék díjmentes a cég által folyamatosan biztosított biológiailag lebomló zsák és egy kévényi mennyiségben történő begyűjtését Rém Község területén.

A biológiailag lebomló hulladék gyűjtés során az ingatlanoknál kertekben, udvarokban, konyhában keletkező minden szerves anyagtartalmú hulladék elszállítása történik. A biológiailag lebomló hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kihelyezni a gyűjtési napon reggel 7 óráig kérjük kihelyezni és az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni, oly módon, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.

A keletkező apró biológiailag lebomló hulladékot pl.: fűkaszálékot, falevelet, lágyszárú növényeket, háztartásban, éttermekben, kiskereskedelmi egységekben keletkező konyhai és élelmiszermaradék műanyag zsákokban, illetve maximum 70 cm hosszú 50 cm átmérőjű kötegekben, kévékbe kötve kell kihelyezni alkalmanként maximum 0,5 m3-t. Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékot nem ilyen formában helyezik ki, vagy ha kommunális hulladékkal keveredik, akkor a biológiailag lebomló hulladék járattal nem szállítják el!

Kihelyezhető biológiailag lebomló hulladékok:

Kerti hulladék:

 • kötegelve, kévébe összekötve: faág, fanyesedék, gally
 • műanyag zsákokban vágott fű, vágott virág, falevél, lágyszárú növény, virágágyi növények, kezeletlen kéregdarabok, egyéb apró zöldhulladék

Udvari hulladék:

 • fűrészpor, faforgács, száraz szalma

Konyhai hulladék:

 • zöldség- és gyümölcsmaradványok, kávézacc, tealevelek, tojáshéj, egyéb növényi származékok, élelmiszer-maradék

Kérjük, ne helyezzenek ki a biológiailag lebomló hulladék gyűjtés során állati ürüléket vagy azzal szennyezett anyagot.

A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és komposztálás után hasznosításra kerülnek. Az elkészült komposztot a Tisztelt Érdeklődők a Regionális Hulladéklerakókban (Vaskút, Kiskunhalas, Felgyő) beszerezhetik.

Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékos zsák települési szilárd hulladékot is tartalmaz, a hulladék nem kerül a jelen gyűjtés keretében elszállításra, ennek tényéről az ingatlantulajdonos írásbeli tájékoztatást kap.

Továbbá értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2019. januárjában két alkalmas fenyőfagyűjtést szervezünk, amelyről külön értesítjük Önöket.

 Kommunális hulladék gyűjtés

 A kommunális hulladék begyűjtésének pontos napja hétfő, az eddig megszokott módon.

 Szelektív hulladékgyűjtés

 A csomagolási hulladék gyűjtésére alkalmas edényzet használatáról, gyűjtésének rendje az alábbiakban szerepel.

Ezen edényzetbe együttesen az alábbi csomagolási hulladékok kerülhetnek:

műanyag (pl. PET palack, öblített tejfölös, joghurtos doboz, műanyag zacskó, reklám táska, PP, HDPE jelzésű flakonok)

papír (pl. újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, tiszta csomagolópapír),

fehér és színes üveg (pl. befőttes-, ásványvizes-, boros-, sörösüveg),

fém (alumíniumos italos doboz, alufólia, fém konzerves doboz)

A szolgáltatás és a díjfizetés változatlan formában megy tovább.

A szelektíven gyűjtött hulladék elszállítása páratlan heteken hétfői napon történik.

Továbbá tájékoztatni kívánjuk, hogy az ürítést végző szerv a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft., aki Társaságunk alvállalkozója.

Tisztelettel:

FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kf

Terem, eszközbérlet 

Családi, baráti rendezvényekhez terem és eszközbérlési lehetőség, villanyóra és gázóra állás bejelentése Mészárosné Ilcsik Ágnesnél a Közösségi Szolgáltató hely (Könyvtár) nyitvatartási idejében!

Kérjük, éljenek a lehetőséggel!

szuszitattoo_www.kepfeltoltes.hu_

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

A növényi hulladékégetés tűzvédelmi szabályairól és a tűzgyújtási tilalomról

 A növényi hulladék égetése belterületen és külterületen egyaránt csak egyéb jogszabályok (erdővédelmi, levegőtisztasági, környezetvédelmi, stb.) betartása és a szükséges engedélyek birtokában lehetséges!

Általános szabály Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) alapján, hogy a lábon álló növényzet, tarló, növény-termesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

Belterületi ingatlanok vonatkozásában azonban az önkormányzat rendeletében szabályozhatja, feltételekhez kötve megengedheti az avar és kerti hulladékok égetését. Azonban azokon a településeken ahol ez nem szabályozott ott továbbra is tilos belterületen égetni.

A külterületi ingatlanok vonatkozásában az OTSZ az irányított égetést lehetővé teszi, de azt előzetesen a tűzvédelmi hatóság engedélyéhez köti, mely azonban nem mentesít az egyéb engedélyek beszerzése alól.

A kérelmet az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az illetékes tűzvédelmi hatósághoz, aki azt 5 munkanapon belül elbírálja.

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM idején TILOS az avar-, a tarló-, a legelő-, a nád-és a növényi hulladékok irányított égetése is!

A tűzgyújtási tilalom fennállásáról tájékozódhat a tűzoltóságokon, valamint a polgármesteri hivatalokban is. (bacs.katasztrofavedelem.hu)

A tűzeseteket követő vizsgálatok bebizonyították, hogy az erdő- és bozóttüzek 99 százalékát az emberi figyelmetlenség vagy a szándékos tűzgyújtás okozza, ugyanakkor az is megállapítható, hogy az erdőtüzek 80 százaléka tavasszal, illetve a nyári hónapokban pusztít.

 Erős szélben TILOS tarló-vagy növényi hulladékot égetni!

 A tűzvédelmi szabályok megszegése esetén 20.000-10.000.000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírság szabható ki.

 Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:

 • a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,
 • a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,
 • tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
 • a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.

 A hulladékégetés humán-és környezet-egészségügyi kockázatairól

 Alapvetően a hulladék nyílt téri égetése általános jelleggel Tilos, valamint a tilalom kiterjed a lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetésére is.

Ezen főszabály alól ugyanakkor néhány jogszabály enged kivételeket, lehetővé téve a növényi hulladék égetését.

A kivételek:

 • Belterületi ingatlanok esetében a helyi önkormányzat rendeletében szabályozottan lehetővé teheti avar és kerti hulladékok égetését.
 • Külterületi ingatlanon az ingatlan tulajdonosa a tűzvédelmi hatóság engedélyével irányított égetést hajthat végre.
 • Az erdőterületen található védett növénytársulásokban a teljes talaj-előkészítés és a vágásterületen az égetés csak növény-egészségügyi indokból vagy természeti kár megelőzése, illetve elhárítása miatt végezhető.
 • Természeti területen a Természetvédelmi Felügyelőség engedélye szükséges a gyep, valamint a nád és más vízi növényzet égetéséhez.

Bővebb információkért keresse fel a www.bacs.katasztrofavedelem.hu honlapunkat, vagy az illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltséget az alábbi elérhetőségek egyikén:

Baja Kvk: Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 10; Tel.: 79/521-245

Kecskemét Kvk: Kecskemét, Deák-Ferenc tér 4. Tel.: 76/502-810

Kiskunhalas Kvk: Kiskunhalas, Kőrösi út 15; Tel.: 77/520-083

 szuszitattoo_www.kepfeltoltes.hu_

 T Á J É K O Z T A T Ó

Rém Község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy  Rém Község Közigazgatási területén a folyékony hulladékkezelési közszolgáltatást a
Bakos Kft. Baja végzi 2014. augusztus 1. napjától.
A szennyvíz szállítási közszolgáltatást a Bakos Kft-től kell megrendelni az alábbi telefonszámokon:
– (30) 392 3493
– (79) 326 352

Álláshirdetés

Rém Község Önkormányzata  határozatlan időre fogorvosi alapellátási szolgáltatásaira keres fogszakorvost.

Helye: 6446 Rém, Május I. utca 19/A. Fogászati rendelő
Az állás betöltése nem tartós helyettesítéssel!

Információ: Papp Imréné polgármester +36/70-3341988

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük