Rémi Általános Iskola

Általános iskolai beiratkozás

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban :Nkt.) 45.§ (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik
életévét betölti, tankötelessé válik. A szülő, gondviselő köteles beíratni gyermekét lakóhelye / tartózkodási helye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.
2014. szeptember 1. és 2015. augusztus 31. között született gyermekek tankötelessé válnak a 2021/2022. tanévben.
Az Nkt.50.§ (7) bekezdése alapján a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020 (VIII.31.) EMMI rendelet, továbbá a 2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint
általános iskolai beiratkozásról szóló 19/2021. (III.10.) EMMI határozat értelmében a tankötelessé váló tanulókat az iskola első évfolyamára az alábbi módon kell beíratni.
Beiratkozás időpontja:
2021. április 15. napján 8-16 óráig (csütörtök)
2021. április 16. napján 8-16 óráig (péntek)
Beiratkozás módja: személyesen vagy
elektronikus úton ( ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges
iratok bemutatása a tanítási év első napján kerül sor)
A beiratkozáshoz szükséges:
o A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
o A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
o A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
o A gyermek nevére kiállított adókártya
o Születési anyakönyvi kivonat
o Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
o Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
o A szakértői bizottság szakértői véleménye az iskolaérettségről, sajátos nevelési igény
megállapításáról
Az általános iskola a felvételről 2021. április 30-ig döntést hoz, és azt követően értesíti a szülőt.
A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő felülbírálati kérelmet nyújthat be a felvételi kérelmet elutasító intézmény igazgatójához, az intézmény fenntartójának címezve az értesítés
kézhezvételét követően 15 napon belül.
Rém, 2021. március 18.
Kalmár Jánosné
intézményvezető

Gyászhír

Nehéz a szó, nehéz a lélek, amikor elveszítünk valakit, aki ezer szállal kötődött életünkhöz, munkánkhoz, akinek mosolya, vidámsága, humánuma lényünk részévé vált.
Nehéz a szó, nehéz a lélek, amikor az emberi élet utolsó állomásán megköszönjük azokat az éveket, amelyeket a Rémi Általános Iskolának, a gyerekeknek, a szülőknek és nekünk, a tanártársaidnak ajándékoztál.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy iskolánk volt pedagógusa, Varjasi Jánosné a mai napon örökre lehunyta szemét.
Emléke örökre bennünk él! Nyugodjék békében!

 

 

Iskolánk a következő linkre kattintva a facebook közösségi oldalon elérhető:

www.facebook.com

DSCF2470

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük