Skip to content

Járdafelújítás 2021

 

Pályázat címe: Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása- 2021.

Projekt azonosítója: 3289990934
Kedvezményezett neve: Rém Község Önkormányzata
Szerződött támogatási összeg:4 723 237,- Ft

Projekt tartalmának bemutatása:

Rém Község Önkormányzata 2021-ben pályázott az Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatás – 2021 című, MFP-BJA/2021 kódszámú, 3289990934 azonosítószámú projekt keretében utak felújítására.

Ennek során a 2021. augusztus 12-én kelt támogató okirat alapján 4.723.237 forint támogatásban részesültünk. Rém Község Önkormányzatának igénye igazodott a pályázati kiírás céljához, ugyanis az Önkormányzat nagy hangsúlyt fektet az önkormányzati tulajdonú belterületi utak és járdák felújítására.

 Célunk, hogy a Magyar Falu Program keretében a település járdái megújuljanak. A pályázattal érintett járdaszakaszok az áthaladó forgalmat és az utcákban lévő magáningatlanok megközelítését hivatott kiszolgálni a felújított járdafelületek.

 A település igen csekély iparűzési adóval rendelkezik. A szóban forgó járdaszakaszokon a meglévő burkolat több helyen már kátyús, összerepedezett, felülete kipörgött, kigödrösödött volt, sok helyen szinte járhatatlan.

Az önkormányzatnak fontos egy élhető, barátságos településkép kialakítása a közterületek fejlesztésével, megújításával is. Olyan lakókörnyezetet szeretnénk kialakítani, amely büszkévé teszi az itt lakókat és pozitív képet alakít ki településünkről a letelepedni szándékozókban. Célkitűzéseink megvalósításában nagy segítség nyújtott az elnyert pályázat.

A projekt keretében a burkolatok felújítása átlagosan 0,9-1,55 méter szélességben valósultak meg.

Műszaki, szakmai tartalom:

A járda felújítás a Rém, Petőfi S., Szabadság, Kossuth, Bethlen, Dózsa Gy. Május I., Bajai és Arany J. utcákban került megépítésre a pályázat keretében biztosított anyaggal.

A felújított járda hossza 269,9 m. Szélessége változó 0,9-1,55 m között. A felújított burkolat nagysága 341,42 m2.

A felújított járdaszakaszok a 429, 144, 491, 336, 458, 430/2, 210, 242-es helyrajzi számon találhatók.

Befejezett munka menete:

  1. Beton járdák bontása 10 cm vastagságig
  2. Monolit járda építése betonból zsaluzatban, homokos kavicsos ágyazatra, felület képzés, csúszásmentesítés.
  3. Utókezelés

 Eredmények, hatások:

Településünk igyekszik folyamatosan szépíteni, fejleszteni belterületi járdáit, erre azonban forráshiány miatt igen csekély lehetőségünk van. A beruházással 13 ingatlan előtt a járdaszakasz felújítása megtörtént, ezáltal ezeket a járdaszakaszokat mentesítettük a baleset lehetősége alól. Az erre járó lakók most már biztonságosan közlekedhetnek. A településkép javulásával a népességmegtartó és népességvonzó erő is növekedhet. A felújítási munkák célja a helyi közterületeken időjárástól független tartós és biztonságos járhatóság biztosítása, ingatlanok megfelelő kárveszély nélküli megközelíthetősége, kedvezőbb és fenntarthatóbb közlekedési feltételek és esztétikus közterületek biztosítása.

A beavatkozás: a meglévő burkolat elbontása, majd új pályaszerkezet építése a meglévő szerkezettel azonos helyen, szélességben és magasságban.

Az új szerkezet:

– 10 cm vastag homokos, kavicsos ágyazat

– 10 cm vastag beton

 

 

 

Vissza a(z) Magyar Falu Program pályázathoz