Önkormányzat

 

  1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I.                   Szervezeti, személyzeti adatok

Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

 Borotai Közös Önkormányzati Hivatal Rémi Kirendeltsége
6446, Rém, Május1. utca 17.

telefonszáma: 06/79/352-544
telefaxszáma:06/79/552-920

e-mail: onkormanyzat.rem@gmail.com

honlapja: www.rem.hu

ügyfélszolgálatának elérhetőségei: 06/79-352-544

2. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

 Polgármester: Papp Imréné
e-mail: polgirem@gmail.com
mobil: 06/70/334-1988
szoba: 1 emelet 2 szoba

Alpolgármester: Katusné Gulyás Csilla
e-mail: katusne.gulyas.csilla@fokusztakarek.hu
mobil: 06/20/265-1711
szoba: 1 emelet, Tanácsterem

Jegyző: Pápay László
e-mail: papaylaszlo@gmail.com
mobil: 06/70/456-4363
szoba: 1 emelet 1 szoba

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme):

 Adóiroda:
Adóügyi főmunkatárs: Báló Csilla Edita
e-mail: onkormanyzat.rem@gmail.com
telefonszáma: 06/79/352-544
telefaxszáma:06/79/552-920

Pénzügyi iroda:
1. Pénzügyi ügyintéző: Báló Csilla Edita
e-mail: onkormanyzat.rem@gmail.com
telefonszáma: 06/79/352-544
telefaxszáma:06/79/552-920
2. Pénzügyi ügyintéző: Szabóné Lakatos Zsuzsanna
e-mail: remgazdi@gmail.com

telefonszáma: 06/79/352-544
telefaxszáma:06/79/552-920

Gazdálkodási Előadó: Madarász Dóra Eszter
e-mail: remgazdi@gmail.com
telefonszáma: 06/79/352-544
telefaxszáma:06/79/552-920

Igazgatási Főelőadó: Kovács Gáborné
e-mail: onkormanyzat.rem@gmail.com
telefonszáma: 06/79/352-544
telefaxszáma:06/79/552-920

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend:

 Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő: 8:00 – 12:00
Kedd: 13:00 – 16:00
Csütörtök: 8:00 – 12:00; 13:00- 16:00
Péntek: 8:00 – 12:00

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége:

 Képviselő-testület tagja:
Dudás László e-mail: dudas.laszlo@gmail.hu
lakcím: 6446, Rém, Bajai u. 40.
telefonszáma: 06/30/406-3655

Fuszenecker Jánosné; e-mail: fuszivera@freemail.hu
lakcím: 6446, Rém, Dózsa György u. 29/A.
telefonszáma: 06/70/333-0036

Kollár Enikő; e-mail: kollareniko1983@gmail.com
lakcím: 6446, Rém, Petőfi u. 28.
telefonszáma: 06/70/3721611

Katusné Gulyás Csilla; e -mail: katusne.gulyas.csilla@fokusztakarek.hu
lakcím: 6446 Rém, Kossuth u. 28.
mobil: 06/20/265-1711

Mihóné Fenyvesi Tünde; e-mail: fenyvesi.tunde@gmail.hu
lakcím: 6446, Rém,Petőfi u.37.
telefonszáma:06/70/4530742

Schauer Ede; e-mail: schauer.ede@gmail.com
lakcím: 6446 Rém, Dózsa Gy.u.60.
telefonszáma: 06/70/7738197

Pénzügyi Bizottság:

Elnök:
Dudás László e-mail: dudas.laszlo@gmail.hu
lakcím: 6446, Rém, Május I. utca 47/a.
telefonszáma:06/70/7738197

 Tagok:
Schauer Ede; e-mail: schauer.ede@gmail.com
lakcím: 6446, Rém, Dózsa Gy. u. 60.
telefonszáma: 06/70/3741675

Dr. Joó Lajos Miklósné
lakcím: 6446, Rém, Május 1. u. 32 .
telefonszáma: 06/20/424-1340

Országgyűlési képviselő:

Zsigó Róbert; e-mail: zsigo.robert@fidesz.hu

lakcím: 6500, Baja, Vörösmarty u. 14.
telefonszáma: 06/20/454-1601

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai:

Borotai Közös Önkormányzati Hivatal Rémi Kirendeltsége
6446, Rém, Május1. utca 17.

telefonszáma: 06/79/352-544
telefaxszáma:06/79/552-920

e-mail: onkormanyzat.rem@gmail.com

honlapja: www.rem.hu

ügyfélszolgálatának elérhetőségei: 06/79-352-544

Rémi Általános Iskola
6446, Rém, Petőfi u. 36.

Iskolaigazgató: Kalmár Jánosné
telefonszáma: 06/79/352-420
e-mail: remiskola@nidocom.hu

Rémi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda
6446, Rém, Petőfi u. 44.

Óvodavezető:Szőke Barbara
telefonszáma: 06/79/352-330

Könyvtár, Információs és Közösségi Hely
e-Magyarország Pont

6446 Rém, Petőfi u. 33.
Vezetője: Fuszenecker Jánosné
Kultúrális munkatárs: Mészárosné Ilcsik Ágnes
telefonszáma: 06/30/3497271
e-mail: kulturrem@freemail.hu

Falumúzeum- helytörténeti gyűjtemény
6446 Rém, Petőfi u. 38.
Bejelentkezés: Mészárosné Ilcsik Ágnes
telefonszáma: 06/30/3497271
e-mail: kulturrem@freemail.hu

Egészségház

 Orvosi rendelő

6446 Rém, Május l. u. 19/A.
Háziorvos: Dr. Sponner Tamás
telefonszáma: 06/79/352-674

Fogorvosi rendelő

Dentál Doktor Kft. Baja
Dr. Ikladi Gábor
Dr. Elmer Erika

6446 Rém, Május l. u. 19/A.
Bejelentkezés: 06-70/3116937

Védőnő

6446 Rém, Május l. u. 19/A.

védőnő: Schauerné Katona Ilona
telefonszáma: 06/79/352-300

Majoranna Patika

6446 Rém, Május l. u. 19.

Dr. Lentner Dóra
telefonszáma: 06/30/2261517

Állatorvos
6446 Rém, Május l. u. 32.

Dr. Joó Lajos
telefonszáma: 06/79/552-410
Fókusz Takarékszövetkezet
6446, Rém, Május l. u. 17/A.
Kirendeltség vezető: Katusné Gulyás Csilla
telefonszáma:06/79/352-831

Magyar Posta

6446, Rém, Petőfi u. 38/A.
telefonszáma: 06/79/352-408

Rendőrség
6446, Rém, Petőfi u. 35.
körzeti megbízott: Vén László
telefonszáma: 107
Falugazdász
6446, Rém, Május l. u. 17.

Dági Zoltán falugazdász
telefonszáma: 06/70/5099856

Házi segítségnyújtás

1. gondozó: Sere Ágnes
telefonszáma: 06/30/293-2522
2. gondozó: Tóth Istvánné

Gyermekjogi képviselő
6446, Rém, Május l. utca 17

Kátainé Lusztig Ilona
telefonszáma: 06/20/489-9623

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke:

 Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.
6237, Kecel, Avar tér 1.
telefonszáma: 06/78/422-654

Vízmű
6446, Rém, Május 1. u.

 

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai: –
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai:
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve:
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai:

Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal

6000, Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.

levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf. 226.
honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun
e-mail: kormanyhivatal@bacs.gov.hu

telefonszáma: 06/76/513-713

telefaxszáma: 06/76/513-703

 

 

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük